Vedení účetnictví a daňové evidence, účetní poradenství pro bytové domy

 

 • saldokonto přijatých a vydaných faktur
 • evidence nákladů - služeb pro vyúčtování
 • zaúčtování banky dle bankovních výpisů, či úvěrových výpisů
 • zaúčtování pokladny dle pokladních dokladů
 • předpis dohod o provedení práce a odměn statut.orgánům
 • zaúčtování celkového měsíčního předpisu záloh
 • promítnutí plateb, vyúčtování SIPO
 • měsíční přehled nedoplatků a evidence dlužníků
 • zpracování rozvahy a výkazu zisku a ztrát v zákonném termínu  i mimořádném termínu
 • zpracování účetní závěrky (včetně inventarizace rozvahových účtů, hlavní kniha) v zákonném termínu
 • rozpis členských podílů a jejich splátek
 • vystavení potvrzení o příjmu z NP na jednotlivé vlastníky
 • výpočet daně z příjmů právnických osob

 

Kontakt

Sia Consulting, s.r.o.
Cílkova 647/8,
Praha 4
14200

776595126

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode